Traficon Advisors s.r.o.

Panská 7/890 

110 00 Praha 1

Telefon: +420 212 243 972

Email: office@traficon.eu

Nahoru

Insolvence Arcy

Sdružujeme věřitele a máme plán, jak získat peníze zpět

Máme detailní analýzu majetku skupiny Arca, disponujeme silným týmem s více než 15tiletou zkušeností v oblasti fúzí, akvizic a restrukturalizací podniků a jsme přesvědčeni, že je zcela reálné uspokojit minimálně 80 % z pohledávek věřitelů. Klíčem je citlivě a transparentně řízená reorganizace skupiny Arca, která udrží její byznys v chodu a maximalizuje výnos všech jejích aktiv.

Aktuálně zastupujeme věřitele s pohledávkami okolo 2 miliard korun a jsme připraveni převzít zastoupení dalších věřitelů s cílem získat co nejsilnější postavení ve věřitelském výboru. Zastoupení nabízíme bez nároku na fixní honorář, případná odměna se váže výhradně na zpět získané peníze.

 

Pečlivě jsme sledovali dosavadní dění kolem Arcy a usoudili jsme, že oproti ostatním máme řadu konkurenčních výhod, od prosince 2020 představujeme svoji vizi věřitelům a setkáváme se v drtivé většině případů s kladnou reakcí. Dosud nám svěřilo své zastupování přes 250 osob a s více než stovkou dalších jsme v jednání.

Bylo by omylem si myslet, že řešení je otázkou jen právního know-how. Orientace v legislativě je sice podmínkou nutnou, ale vše podstatné se bude odehrávat v rovině transakční a finanční. A právě to je naší doménou, jsme specialisty v oblasti corporate finance a máme také velmi dobré vazby na všechny významné finanční instituce na trzích Střední Evropy. Další výhodou je i to, že máme srovnatelné zázemí na českém i slovenském trhu, díky čemuž jsme situaci schopni řešit stejně účinně, ať už bude nakonec reorganizace skupiny Arca probíhat v té či oné jurisdikci.

Deklarovaná potenciální návratnost pohledávek je založena na detailní analýze majetku skupiny Arca. Náš velmi konzervativní odhad hovoří o jeho celkové hodnotě na úrovni 500-600 mil. EUR, což při zveřejněném objemu dluhů skupiny na úrovni 700 mil. EUR reprezentuje oněch 80 % jako minimální dosažitelnou návratnost pohledávek. Realistická valuace přitom hovoří až o částce 800-900 mil. EUR.

Mediální obraz situace kolem Arca Investments je silně negativní, ale přitom její majetek je reálný a většina dceřiných firem funguje a je zisková. Bylo by zásadní chybou připustit rychlý výprodej majetku pod cenou. Tato varianta by byla prohrou věřitelů.

Přidejte se k nám a zvyšte tak naše společné šance na plné uspokojení pohledávek. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na:

E-mail: shlavinkova@traficon.eu