Traficon Advisors s.r.o.

Panská 890/7

110 00 Praha 1

Telefon: +420 212 243 970

Email: office@traficon.eu

Nahoru

Traficon services

Společnost TRAFICON Services (sesterská společnost Traficonu s.r.o.) se v rámci této služby zaměřuje na akvizice fotovoltaických elektráren a následnou správu jejich portfolia.

Spolupráce

Společnost EQUES Investment TFI SA vytvořila fond EQUES Fotovoltaica FIZ, který se zaměřuje na akvizici fungujících fotovoltaických elektráren. V rámci tohoto fondu zajišťuje společnost TRAFICON Services veškeré manažerské služby včetně identifikace, akvizice a správy portfolia.

Strategie fondu spočívá v získání obchodních podílů ve společnostech vlastnících fungující fotovoltaické elektrárny v České Republice a výhledově i ve Slovenské Republice o instalovaném výkonu 1-10 MWp. Cílem je optimalizovat finanční strukturu a provozní parametry získaných FVE s „exit“ strategií v horizontu 3-4 let.

Kdo je kdo

EQUES Investment TFI SA je polská fondová společnost fungující od roku 2007 s mnoholetou zkušeností se zajišťováním a spravováním investičních fondů pro bohaté institucionální i individuální investory. Na konci roku 2014 měla již pod svojí správou aktiva v hodnotě 260 mil EUR, která jsou spravována v 17 samostatných fondech (pro více informací: www.eitfi.pl).

TRAFICON je společnost založená v roce 2005 v České Republice s pobočkami a partnery na Slovensku, Ukrajině, Turecku, Polsku a v Rakousku. Tým Traficonu je složen z expertů v různých oblastech, kteří mají jak teoretické tak praktické znalosti umožňující společnosti lépe porozumět potřebám klienta a vytvořit specifická řešení pro jejich společnosti. Traficon se zaměřuje na poradenství , restrukturalizaci a finanční projekty se zaměřením na obnovitelné zdroje energie. TRAFICON Services je sesterskou společností TRAFICON s.r.o. využívající zdrojů a týmu společnosti Traficon.

Fond

Fond se zaměřuje výhradně na FVE v České a případně Slovenské Republice, které byly uvedeny do provozu v letech 2009 a 2010. Jde o investici do FVE s relativně nízkým rizikem založenou na tarifech poskytovaných vládou České Republiky po dobu 20 let (Slovenské Republiky po dobu 15 let).

Doba investice: 3-4 roky (konec 30.9. 2018 s možností prodloužení o 1 rok
Cílový objem emise: min. 25.000.000 EU
Měna: PLN