Traficon Advisors s.r.o.

Panská 890/7

110 00 Praha 1

Telefon: +420 212 243 970

Email: office@traficon.eu

Nahoru

Strukturované financování

Traficon Advisors je připraven převzít za klienta například řízení procesu prodeje či nákupu společnosti, celým procesem klienta provést a navrhnout optimální strukturu této transakce. Tuto transakci pak také komplexně realizuje. V oblasti poradenství Corporate Finance jsme připraveni Vám poskytnout následující služby:

Investiční poradenství

 • Akvizice podniků
 • Prodeje podniků
 • Vyhledání strategického či finančního partnera
 • Manažérské odkupy (MBO) a zadlužené odkupy (LBO)
 • Mezzaninové financování pro zajištění růstu společnosti
 • Refinancování vlastních zdrojů formou Mezzaninu.

Strukturování transakcí

 • Vliv zvýšení či snížení základního kapitálu na čistý obchodní majetek společnosti
 • Optimalizace financování společnosti vedoucí k maximalizaci hodnoty jejich akcií
 • Vliv vzájemných vlastnických vztahů mezi jednotlivými společnostmi tvořící koncern
 • Využití převzetí jmění hlavním akcionářem.

Projektové poradenství

 • Poradenství při financování projektů
 • Financování formou bankovního úvěru
 • Zajištění financování formou bankovního úvěru, mezaninového či seniorního financování.

Restrukturalizace společností

 • Restrukturalizace holdingové struktury, vlastnických vztahů společnosti a jejího procesního řízení
 • Ekonomické due diligence, jehož cílem je prověření všech ekonomických vztahů a vazeb jak uvnitř dané společnosti, tak i vůči odběratelům a dodavatelům
 • Tato služba často bývá součástí daňového a právního due diligence prováděného ve společnostech, které mají být předmětem akvizice, či kterým mají ekonomické subjekty poskytovat přístup k finančním prostředkům.