Traficon Advisors s.r.o.

Panská 7/890 

110 00 Praha 1

Telefon: +420 212 243 972

Email: office@traficon.eu

Nahoru

Právní zastoupení

Insolvence Arcy

Nabízíme právní zastoupení na Slovensku a společný postup

Hlavní insolvenční řízení na majetek společnosti Arca Investments bude téměř jistě probíhat u bratislavského soudu. Přestože probíhá lokální řízení i v České republice, jsme toho názoru, že by se věřitelé měli přihlásit především na Slovensku. Tam je většina majetku skupiny Arca a tamní soud bude mít poslední slovo v tom, jakým způsobem se bude nakládat s jejím veškerým majetkem.

Zastupovat věřitele před slovenským soudem může jen místní advokát splňující všechny tamní zákonné požadavky. Právní postupy a zvyklosti se v ČR a SR v řadě detailů liší, a proto je důležitá znalost slovenského insolvenčního práva. My jsme s tím počítali a již předem jsme se domluvili na spolupráci s předním slovenským odborníkem na insolvenční právo JUDr. Michalem Bohunickým. Společně zastupujeme více než 300 věřitelů a nabízíme vašim klientům právní zastoupení i společný postup s cílem co nejvyššího uspokojení pohledávek. Lhůta pro přihlášení v případě restrukturalizace bude na Slovensku jen 30 dní!

Máme detailní analýzu majetku skupiny Arca, disponujeme silným týmem s více než 15tiletou zkušeností v oblasti fúzí, akvizic a restrukturalizací podniků a jsme přesvědčeni, že je zcela reálné uspokojit minimálně 80 % z pohledávek věřitelů. Klíčem bude citlivě a transparentně řízená reorganizace skupiny Arca, která udrží její byznys v chodu a maximalizuje výnos všech jejích aktiv.

Traficon Advisors aktuálně zastupuje věřitele s pohledávkami okolo 2 miliard korun a jejich počet každým dnem stoupá. Další pohledávky zastupuje JUDr. Bohunický. Naším cílem je získat co nejsilnější postavení ve věřitelském výboru. Zastoupení nabízíme bez nároku na fixní honorář, případná odměna se váže výhradně na vymožené peníze. V případě advokátních kanceláří nabízíme flexibilní modely spolupráce, zohledňující zájmy klientů i jejich právních poradců.

Deklarovaná potenciální návratnost pohledávek je založena na detailní analýze majetku skupiny Arca. Náš velmi konzervativní odhad hovoří o jeho celkové hodnotě na úrovni 500-600 mil. EUR, což při zveřejněném objemu dluhů skupiny na úrovni 700 mil. EUR reprezentuje oněch 80 % jako minimální dosažitelnou návratnost pohledávek. Realistická valuace přitom hovoří až o částce 800-900 mil. EUR.

Mediální obraz situace kolem Arca Investments je silně negativní, ale přitom její majetek je reálný a většina dceřiných firem funguje a je zisková. Bylo by zásadní chybou připustit rychlý výprodej majetku pod cenou. Tato varianta by byla prohrou věřitelů.

Přidejte se k nám a zvyšte tak naše společné šance na plné uspokojení pohledávek. V případě zájmu nám prosím pište na: office@bco.sk