Traficon Advisors s.r.o.

Panská 7/890 

110 00 Praha 1

Telefon: +420 212 243 972

Email: office@traficon.eu

Nahoru

Insolvence Arcy

Sdružujeme věřitele a máme plán, jak získat peníze zpět

Máme detailní analýzu majetku skupiny Arca, disponujeme silným týmem s více než 15tiletou zkušeností v oblasti fúzí, akvizic a restrukturalizací podniků a jsme přesvědčeni, že je zcela reálné uspokojit minimálně 80 % z pohledávek věřitelů. Klíčem je citlivě a transparentně řízená reorganizace skupiny Arca, která udrží její byznys v chodu a maximalizuje výnos všech jejích aktiv.

Aktuálně zastupujeme věřitele s pohledávkami okolo 2 miliard korun a jsme připraveni převzít zastoupení dalších věřitelů s cílem získat co nejsilnější postavení ve věřitelském výboru. Zastoupení nabízíme bez nároku na fixní honorář, případná odměna se váže výhradně na vymožené peníze.

 

Pečlivě jsme sledovali dosavadní dění kolem Arcy a usoudili jsme, že oproti ostatním máme řadu konkurenčních výhod, od prosince 2020 představujeme svoji vizi věřitelům a setkáváme se v drtivé většině případů s kladnou reakcí. Dosud nám svěřilo své zastupování přes 250 osob a s více než stovkou dalších jsme v jednání.

Bylo by omylem si myslet, že řešení je otázkou jen právního know-how. Orientace v legislativě je sice podmínkou nutnou, ale vše podstatné se bude odehrávat v rovině transakční a finanční. A právě to je naší doménou, jsme specialisty v oblasti corporate finance a máme také velmi dobré vazby na všechny významné finanční instituce na trzích Střední Evropy. Další výhodou je i to, že máme srovnatelné zázemí na českém i slovenském trhu, díky čemuž jsme situaci schopni řešit stejně účinně, ať už bude nakonec reorganizace skupiny Arca probíhat v té či oné jurisdikci.

Deklarovaná potenciální návratnost pohledávek je založena na detailní analýze majetku skupiny Arca. Náš velmi konzervativní odhad hovoří o jeho celkové hodnotě na úrovni 500-600 mil. EUR, což při zveřejněném objemu dluhů skupiny na úrovni 700 mil. EUR reprezentuje oněch 80 % jako minimální dosažitelnou návratnost pohledávek. Realistická valuace přitom hovoří až o částce 800-900 mil. EUR.

Mediální obraz situace kolem Arca Investments je silně negativní, ale přitom její majetek je reálný a většina dceřiných firem funguje a je zisková. Bylo by zásadní chybou připustit rychlý výprodej majetku pod cenou. Tato varianta by byla prohrou věřitelů.

Přidejte se k nám a zvyšte tak naše společné šance na plné uspokojení pohledávek. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na:

E-mail: shlavinkova@traficon.eu